Beloningsbeleid

Beloning wordt niet uitgekeerd dan alleen als vergoeding voor gemaakte onkosten. Stichting Worldwide Victories Ministries is een onbaatzuchtige liefdadigheid instelling, omdat het de onbaatzuchtige Liefde van God behelst en motivatie van de leden. De bijbelse motto is dat onze loon in de hemel zal zijn, waarbij het niet om de beloning gaat dan wel om dankbaarheid voor de onverdiende gunst van vergiffenis van zonden door het offer van God van Zijn Zoon Jezus Christus aan het ruw houten kruis op Golgotha als losprijs voor de mensheid.