Our vision/ Doelstelling

1. To preach the word of God in every nation of the world in the power and the anointing of the Holy Spirit (Luke 4:18) with sings and wonders following.

  1. Het Woord van God verkondigen aan elke natie in de wereld in de kracht en zalving van de Heilige Geest (Lucas4:18) met wonderen en tekenen die daarop op volgen.

 

2. To teach the Body of Christ the revelation truths of the Bible so that she will arise as a victorious and perfect church ready to meet the Lord.

2. Het Lichaam van Christus de geopenbaarde waarheid van de bijbel onderwijzen, zodat zij groeit als een overwinnend en perfecte kerk die klaar is om De Here Jezus te ontmoeten.

 

3. To mobilise and equip God’s people for the end-time harvest.

3. Mobiliseren en toerusten van Gods volk = Christenen om de eindtijd oogst binnen te halen.

 

4. To work with other christian organisations and assist them in their vision and call too.

4. Samen werken met andere christelijke organisaties and ze helpen in hun visie en ook  in hun roeping.

 

5. To provide christian workers, missionaries, pastors, evangelists etc., assistance ordination and credentials to serve in the world for Christ.

5. Voorzien van christelijke werkers, zendelingen, voorgangers, evangelisten enz, assisteren bij ordonaties en aanbevelingsbrieven om te dienen in de wereld namens Christus.

Geef een reactie